Nombre de documents

9

Michel Maslowski


Article dans une revue2 documents

  • Michel Maslowski. Changement du paradigme: le théâtre polonais avant et après 1989. Revue des études slaves, Institut d’études slaves et EUR’ORBEM, 2014, Pensée et culture en Pologne. XXe et XXIe siècles, pp.709-722. 〈hal-01377730〉
  • Michel Maslowski. Changement du paradigme: le théâtre polonais avant et après 1989. Revue des études slaves, Institut d’études slaves et EUR’ORBEM, 2014, pp.709-722. 〈hal-01368228〉

Communication dans un congrès3 documents

  • Michel Maslowski. Symbole tożsamości zbiorowej w dramatach romantycznych wczoraj i dzisiaj. St. Gajda; I. Jokiel. Kongres Polonistyki Zagranicznej, 2014, Opole, Poland. t. I, pp.746-756, 2014, Polonistyka wobec wyzwań współczesności. 〈hal-01377759〉
  • Michel Maslowski. Wobec sacrum w literaturze. St. Gajda; I. Jokiel. Kongres Polonistyki Zagranicznej, 2014, Opole, Poland. t I, pp.399-403, 2014, Polonistyka wobec wyzwań współczesności. 〈hal-01377751〉
  • Michel Maslowski. Literatura polska w kontekście Europy Środkowej. St. Gajda; I. Jokiel. Kongres Polonistyki Zagranicznej, 2014, Opole, Poland. t. I, pp.65-72, 2014, Polonistyka wobec wyzwań współczesności. 〈hal-01377746〉

Chapitre d'ouvrage4 documents

  • Michel Maslowski. Cyprian Norwid, esquisse d’une anthropologie culturelle. Maria Delaperrière, IES. Norwid, notre contemporain, pp.25-44, 2015. 〈hal-01377768〉
  • Michel Maslowski. Wyznania patrycjusza Sándora Máraiego i Rodzinna Europa Czesława Miłosza: dwa portrety Europy Ṡrodkowej. Łukasz Tischner. W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, UJ, pp.237-253, 2015. 〈hal-01377773〉
  • Michel Maslowski. « Cyprian Norwid, esquisse d’une anthropologie culturelle ». Maria Delaperrière Norwid, notre contemporain, Institut d'Etudes Slaves, pp.25-44, 2015. 〈hal-01368220〉
  • Michel Maslowski. Dramat (w) religii. Sędziowie Stanisława Wyspiańskiego. W. Kaczmarek. Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, KUL, pp.195-210, 2014. 〈hal-01377727〉