Skip to Main content
Number of documents

33

Kostis Gkotsinas


 

 

École Française d’Athènes

 


Books1 document

 • Kostis Gotsinas. Οι λέξεις του ιστορικού, έννοιες-κλειδιά στη μελέτη της ιστορίας (Traduction de l’ouvrage de N. Offenstadt, Gr. Dufaud & H. Mazurel, Les mots de l’historien). Kedros, 2007. ⟨hal-03154654⟩

Journal articles3 documents

 • Efi Avdela, Kostis Gotsinas, Despo Kritsotaki, Dimitra Vassiliadou. From Virginity to Orgasm: Marriage and Sexuality in Twentieth-century Greece. Journal of Family History, SAGE Publications, 2020, 45 (3), pp.315-333. ⟨10.1177/0363199020906852⟩. ⟨hal-02888639⟩
 • Kostis Gotsinas. Réponses thérapeutiques à la "toxicomanie" en Grèce (1920-1940). Alcoologie et addictologie, Issy-les-Moulineaux : Princeps éd., 2016. ⟨hal-02925385⟩
 • Kostis Gotsinas. « Attitudes towards Heroin Addicts and Addiction in Inter-War Greece ». Central Europe, University College London, School of Slavonic and East European Studies, 2015, 12 (2), pp.174-194. ⟨10.1179/1479096314Z.00000000030⟩. ⟨hal-02888609⟩

Book sections9 documents

 • Angelos Dalachanis, Kostis Gotsinas. Κοσμοπολιτισμός στο περιθώριο : Παραβατικότητα και προσαρμογή στην Αίγυπτο των αρχών του 20ού αιώνα. N. Boubaris, P. Kimourtzis, A. Mandylara. Η ιστορία, μια καλή τέχνη. Κείμενα αφιερωμένα στον Γ.Β. Δερτιλή, Assini, pp.211-225, 2021, 978-618-5346-24-9. ⟨hal-03120709⟩
 • Kostis Gotsinas. « “Το χασίς ή τον καπνόν”: το δίλημμα κατά τα πρώτα βήματα της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας (1880-1920) » [« “Le haschisch ou le tabac ?” Le dilemme pendant les premiers pas de la tabaculture grecque (1880-1920) »]. Aggelos Palikidis (éd.). Ο καπνός στην ιστορία : Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις [Le tabac dans l’histoire : approches économiques, sociales et culturelles], Institut des mouvements sociaux et de l’histoire du tabac, pp.363-376, 2020, 978-960-99637-1-8. ⟨hal-02925625⟩
 • Kostis Gotsinas. «“Μήπως γιατρέ είμαι ανώμαλος τύπος;”: Οι μεταβαλλόμενοι επιστημονικοί λόγοι για τον αυνανισμό και οι προσλήψεις τους στην Ελλάδα (1900-1970)». Glafki Gkotsi, Dimitra Vassiliadou. Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Thémelio, pp.59-80, 2020, 978-960-310-419-3. ⟨hal-03154626⟩
 • Kostis Gotsinas. “White Death” Heroin’s Odyssey in Greece During the 20th Century. Alessandro Stella, Anne Coppel. Living with Drugs, ISTE, pp.75-86, 2020, 9781785483172. ⟨hal-03154643⟩
 • Kostis Gotsinas. Ουσίες γένους αρσενικού : Ναρκωτικά και ανδρισμός στην Ελλάδα (1900-1940). A. Dialeti; G. Plakotos; Y. Yannitsiotis; D. Vassiliadou (éds). Ανδρισμοί και ιστορία : Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο [Masculinités et histoire : Représentations, acteurs et pratiques de l’époque médiévale à l’époque contemporaine], Gutenberg, pp.433-460, 2019, 978-960-01-2023-3. ⟨hal-02925580⟩
 • Kostis Gotsinas. « “Χασισοπότες και λωποδύτες, τοξικομανείς και κακοποιοί”: Τα ναρκωτικά από την εγκληματοποίηση στην εγκληματογένεση κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα ». V. Artinopoulou; S. Vidali; S. Georgoulas; O. Themeli; N. K. Koulouris; G. Papanikolaou (éds). Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα και εγκληματολογικός λόγος: 50 χρόνια Howard Baker, « Whose side are we on?” [Pouvoirs, neutralité scientifique et discours criminologique : Cinquantenaire de Howard Baker, « Whose side are we on ? »], Société Grecque pour l’Étude du Crime et du Contrôle Social, pp.260-274, 2018, 978-618-84142-0-4. ⟨hal-02925576⟩
 • Kostis Gotsinas, Dimitris Bacharas. « Η νεολαία του κοινωνικού περιθωρίου στα χρόνια της οικονομικής κρίσης » [La jeunesse des marges dans les années de la crise économique]. L. Kotsonopoulos; D. Papadimitriou; Z. Synodinos (éds). Νεολαία και Οικονομικές Κρίσεις στην Ελλάδα, 1929 και 2008 [Jeunesse et crise économique en Grèce, 1929 et 2008], Gutenberg, pp.173-197, 2016, 978-960-01-1791-2. ⟨hal-02925398⟩
 • Kostis Gotsinas. « Terre espiègle, État de Lerne : La réglementation du chanvre indien en Grèce (1890-1932) ». N. Maroniti, A. Dialla N. Maroniti, A. Dialla (dir.), State, Economy, Society (19th-20th century) : Essays in Honor of Emeritus Professor George B. Dertilis, Metaichmion, pp. 123-135, 2013. ⟨hal-02925388⟩
 • Kostis Gotsinas. « Η ποινικοποίηση της ινδικής κάνναβης ». Fotis Papadopoulos (éd.). Canavaccio : Κείμενα περί της ηδονιστικής δρόγης [Canavaccio : Textes sur la drogue hédoniste], Heteron, pp.23-30, 2009. ⟨hal-02925396⟩

Conference papers19 documents

 • Kostis Gotsinas. « Standing out/blending in : Consumption practices and the settlement of refugees in post-1923 Greece ». « The Visibility of Strangers: Diasporas, Urban Spaces, and Material Pluralism in the Mediterranean Space », Oct 2020, Rome (En ligne), Italy. ⟨hal-03154710⟩
 • Kostis Gotsinas. « When Asclepius met Venus : Medical discourses on sexuality in Greece, 1930-1970 ». « Historia de la sexualidad : Sur de Europa y Sudamérica en el siglo XX », Sep 2019, Buenos Aires, Argentina. ⟨hal-03154721⟩
 • Kostis Gotsinas. « Killing time : Leisure of the Entente Forces at the Salonika Front (1915-1918) ». 26e Symposium de l’Association des Études Grecques Modernes, Nov 2019, Sacramento, United States. ⟨hal-03154716⟩
 • Kostis Gotsinas. «Θεραπεύοντας τις τέχνες, θεραπεύοντας την ανία: η ψυχαγωγία της Στρατιάς της Ανατολής». « La Guerre sans guerre », Jan 2019, Salonique, Greece. ⟨hal-03154728⟩
 • Kostis Gotsinas. « “Genuine and Natural”: Opiates and Nation-building in Greece, 1923-1940 ». Colloque international de l’Association pour l’Étude des Nationalités, May 2018, New York, United States. ⟨hal-03154756⟩
 • Kostis Gotsinas. «“Το χασίς ή τον καπνόν”: το δίλημμα κατά τα πρώτα βήματα της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας (1880-1920)». « Le tabac dans l’histoire : approches économiques, sociales et culturelles », Dec 2018, Cavala, Greece. ⟨hal-03154732⟩
 • Kostis Gotsinas. «“Μήπως γιατρέ είμαι ανώμαλος τύπος;”: Η ανάδυση και ο ρόλος της σεξολογίας στην Ελλάδα (1930-1970)». « Histoires sur la sexualité », Sep 2018, Athènes, Greece. ⟨hal-03154746⟩
 • Kostis Gotsinas. «“Μύσται του Ασκληπιού” ή “οπαδοί του κερδώου Ερμού”; Οι Έλληνες ψυχίατροι και ο αλκοολισμός στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα». « Alcool et antialcoolisme en Grèce (1830-1950) », Oct 2018, Athènes, Greece. ⟨hal-03154738⟩
 • Kostis Gotsinas. « “Disciples of Asclepius” or “Advocates of Hermes” ? Greek Psychiatrists & Alcohol at the Turn of the 20th Century ». Symposium international « Alcool, Psychiatrie et Société », Jun 2017, Oxford, United Kingdom. ⟨hal-03155902⟩
 • Kostis Gotsinas. « A “Rest from Life’s Daily Struggles” : Alcohol and Anti-alcoholism in early 20th-century Greece ». Colloque international « Drinking and Drug Policies in History : Contextualizing Causes and Consequences », Jun 2017, Utrecht, Netherlands. ⟨hal-03155913⟩
 • Kostis Gotsinas. «Η μάχη της κοινής γνώμης: η “ενέδρα των Αθηνών” στον γαλλικό τύπο». Journée d’études « Les “Noemvriana” de 1916 – 100 ans après », Dec 2016, Athènes, Greece. ⟨hal-03157154⟩
 • Kostis Gotsinas. «Το “κοινωνικό” πρόβλημα των ναρκωτικών». Atelier d’histoire sociale, Forum d’histoire sociale, ASKI, Sep 2016, Athènes, Greece. ⟨hal-03157703⟩
 • Kostis Gotsinas. «Ουσίες γένους αρσενικού: Ναρκωτικά και ανδρικό φύλο στην Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα». « Masculinités et histoire : rapports de genre, pratiques, conceptualisations », Jun 2016, Athènes, Greece. ⟨hal-03157707⟩
 • Kostis Gotsinas. «Χασισοπότες και λωποδύτες, τοξικομανείς και κακοποιοί: Τα ναρκωτικά από την εγκληματοποίηση στην εγκληματογένεση κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα». Colloque de la Société Grecque d’Étude du Crime et du Contrôle Social : « Pouvoirs, neutralité scientifique et discours criminologique », May 2016, Athènes, Greece. ⟨hal-03157873⟩
 • Kostis Gotsinas. « An “Addicted” History of Greece : What Drugs Tell us about the Inter-war Greek Society ». 7ème colloque international d’étudiants de 3e cycle en Études Grecques Modernes, May 2015, Princeton, United States. ⟨hal-03157876⟩
 • Kostis Gotsinas. «Η θεραπευτική προσέγγιση της “τοξικομανίας” στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου». Atelier « Histoire sociale de la santé en Grèce », Mar 2014, Réthymnon, Greece. ⟨hal-03157882⟩
 • Kostis Gotsinas. « From “Modern Pirates” to “Merchants of Death” : The Rise of the Drug Dealer in Inter-war Greece ». », Colloque international « Under Control ? Alcohol and Drug Regulation, Past and Present », Jun 2013, Londres, United Kingdom. ⟨hal-03157887⟩
 • Kostis Gotsinas, Dimitris Bacharas. «Η νεολαία του κοινωνικού περιθωρίου στα χρόνια της οικονομικής κρίσης». Colloque « Jeunesse grecque et crise financière hier et aujourd’hui, XXe-XXIe siècles », Oct 2012, Athènes, Greece. ⟨hal-03157895⟩
 • Kostis Gotsinas. « Hashish Smokers and Heroin Junkies : Representations in Inter-war Greece ». 5e Colloque International sur l’Histoire des Drogues et de l’Alcool, « The Pathways to Prohibition », Jun 2009, Glasgow, United Kingdom. ⟨hal-03157899⟩

Theses1 document

 • Kostis Gotsinas. « Ulcères sociaux » : La société grecque de l’entre-deux-guerres face à la drogue. Histoire. Ecole des hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS), 2015. Français. ⟨tel-03155937⟩