Nombre de documents

6

CV de Josef Wilczek


Article dans une revue6 documents

  • Josef Wilczek, Fabrice Monna, Maréva Gabillot, Nicolas Navarro, L. Brusch, et al.. Unsupervised model-based clustering for typological classification of Middle Bronze Age flanged axes.. Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier, 2015, 3, pp.381-391. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X1530050X>. <10.1016/j.jasrep.2015.06.030>. <hal-01175602>
  • Josef Wilczek. Hrnčířské dílny ve Višňovém (Pottery workshops in Višňové). Pravěk NŘ, 2015, 22 (1), pp.167-256. <halshs-01264312>
  • Josef Wilczek, Fabrice Monna, Philippe Barral, Laure Burlet, Carmela Chateau, et al.. Morphometrics of Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology.. Journal of Archaeological Science, Elsevier, 2014, 50, pp.39-50. <10.1016/j.jas.2014.05.033>. <hal-01025936>
  • Josef Wilczek, Fabrice Monna, Maréva Gabillot, Nicolas Navarro, Lucille Rusch. Neřízené modely typologické klasifikace archeologických artefaktů. Počítačová podpora v archeologii, 2014, pp.7-8. <halshs-01160151>
  • Josef Wilczek. Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech". Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae sociale, 2013, pp.75-108. <halshs-01160156>
  • Josef Wilczek, Fabrice Monna, Nicolas Navarro, Philippe Barral, Laure Burlet, et al.. Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií. Počítačová podpora v archeologii, 2013, pp.28. <halshs-01160159>