Skip to Main content
Number of documents

4

Emrah Özcan


Research Assistant at Yıldız Technical University

AVESİS - ResearcherID - ORCID 

    

       


Journal articles2 documents

  • Emrah Özcan, Özlem DaĞ Tarcan. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Yer Alan Sözcüklerin Sıklık Görünümleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 11 (2), pp.72. ⟨10.33537/sobild.2020.11.2.7⟩. ⟨hal-02891568⟩
  • Emrah Özcan. Sözlükbilim ve Sözlükçülük Terimlerinin Kullanımı Üzerine. Yildiz Journal of Educational Research, Yıldız Technical University, Faculty of Education, 2018, 3 (2), pp.1-13. ⟨hal-02891569⟩

Conference papers2 documents

  • Emrah Özcan. Retro-digitizing Turkish dictionaries using GROBID-dictionaries. Lexical Data Masterclass Symposium, Dec 2018, Berlin, Germany. ⟨hal-01969337⟩
  • Emrah Özcan. An XML Version of Turkish Dictionary. Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Dec 2017, Berlin, Germany. ⟨hal-01727591⟩